ריבית

בנק ישראל: לא חלה עלייה בריבית על ההלוואות לעסקים קטנים ומשקי בית

מתחילת מרץ דחתה המערכת הבנקאית תשלומים לכ-360 אלף הלוואות, בהיקף כספי של כ-4.7 מיליארדי ₪; הריבית על המשכנתאות עלתה בכ-0.6% אך הבנק מעריך שהיא תרד בקרוב

חדשות ספונסר 26/04/2020 12:12

א+א-

הפיקוח על הבנקים הציג היום נתונים עדכניים אודות התפתחות האשראי הבנקאי מפרוץ המשבר ועדכן כי מתחילת מרץ ועד ה-19.4.20 דחתה המערכת הבנקאית תשלומי הלוואות של כ-360 אלף הלוואות, בהיקף כספי של כ-4.7 מיליארדי ש"ח, בכל מגזרי הפעילות: עסקים (בפרט עסקים קטנים) ומשקי בית (משכנתאות ואשראי צרכני אחרי). מתוכם נדחו תשלומים לכ-85 אלף הלוואות לעסקים קטנים וכ-270 אלף הלוואת למשקי בית.

 

מהנתונים עד כה עולה שככלל לא חלה עלייה בריביות הממוצעות על ההלוואות לעסקים קטנים ולמשקי בית, למעט המשכנתאות הצמודות בהן הריבית עלתה בממוצע בכ-0.6 נקודת אחוז. הפיקוח על הבנקים מעריך שגם בתחום זה הריבית תשוב ותרד בקרוב על רקע צעדים בהם נקט בנק ישראל, ביניהם הורדת ריבית ב"י, התערבות ב"י בשוק האג"ח, והפחתת דרישות ההון על משכנתאות.

 

כבר בתחילת המשבר איפשרה המערכת הבנקאית, בעידוד בנק ישראל, דחייה של תשלומי הלוואות, והיא נענית לרוב המוחלט של הבקשות לדחיית תשלומי הלוואות. מספר קטן של בקשות דחייה לא נענו, ברובן של לווים שעוד לפני פרוץ המשבר לא עמדו בתנאי ההחזר.

 

הנתונים מראים שאין צורך בהתערבות של המדינה במדיניות דחיית החזרי אשראי והעמדת אשראי ע״י המערכת הבנקאית. התערבות כזו תפגע ביכולת לנהל מדיניות זו בצורה מושכלת ובהתאם למאפייני הלווה וההלוואה, ועלולה לסכן את פיקדונות הציבור שהם המקור להעמדת האשראי.

 

בנק ישראל נקט בצעדים רבים שאפשרו את דחיית ההלוואות, הגדלת היצע האשראי למשק ומניעת העלייה בריבית על אף הגידול בסיכון: הפיקוח על הבנקים הפחית את דרישות ההון, וחידד את ההנחיות חשבונאיות באופן שמאפשר להימנע מסיווג של אשראי שניתנה בו דחיית תשלומים כאשראי בעייתי. 

 

הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל וההחלטה לרכוש אג"ח ממשלתיות בהיקף חסר תקדים של 50 מיליארדי ש"ח הביאה לירידת הריביות לכל הטווחים, ובנק ישראל השיק תכנית של הלוואות לבנקים בסך 5 מיליארדי ₪, מותנה במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים.

 

הסיוע של הממשלה לעסקים במשק, בכלל ובמסגרת הערבויות להלוואות, הוא הנדבך המרכזי במתן המענה הכלכלי למשבר. מדיניות בנק ישראל משלימה מדיניות זו.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה