גזית גלוב גייסתה כ- 327 מיליון ₪ בשלב המוסדי של המכרז להרחבת אג”ח סדרה יד’

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ-380 מיליון ₪; החברה מפרסמת את תוצאות חברת הבת סיטיקון ברבעון הראשון של 2020 ומציגה ירידה קלה ב-NOI וב-FFO

חדשות ספונסר 23/04/2020 10:55

א+א-

גזית גלוב השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת סדרה יד’ ותגייס בשלב זה כ- 327 מיליון ש"ח.

 

המחיר ליחידה במכרז משקף תשואה לפדיון של 3.77% (צמוד מדד). אג"ח סדרה יד’ הנה צמודת מדד במח"מ של כ- 6.45 שנים ותפרע בחמישה תשלומים לא שווים בין השנים 2022-2031.

 

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי של כ- 380 מיליון ש"ח, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישות בהיקף כספי כולל של כ- 327  מיליון ש"ח. המכרז למשקיעים המסווגים נערך על מחיר יחידה והוא נקבע על 854 ש"ח.

 

בנוסף מפרסמת החברה את תוצאות הרבעון הראשון 2020 של חברת הבת סיטיקון הפועלת בצפון אירופה. סיטיקון מעדכנת כי השפעת מגפת הקורונה היתה מוגבלת לסוף חודש מרץ 2020, אך עקב אי הוודאות בדבר השפעת מגפת הקורונה, החברה לא מפרסמת את תחזית ה- FFO למניה לשנת 2020.

 

ה- NOI מנכסים זהים גדל ברבעון בכ- 0.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. סך הפדיונות ברבעון גדלו בכ- 1.2% ומספר המבקרים ברבעון קטן בכ- 3.2%. הקיטון נבע בעיקר מהגבלות תנועת המבקרים עקב מגפת הקורונה החל מאמצע מרץ. שיעור התפוסה נותר גבוה ועמד על כ- 94.5% ליום 31 במרץ 2020 לעומת כ- 95.5% ליום 31 בדצמבר 2019.

 

ה- NOI ברבעון ירד בכ- 2.3% (בנטרול השפעת המט"ח עלה ה- NOI ברבעון בכ-0.6%) והסתכם לכ- 52.4 מיליון אירו לעומת כ- 53.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ב- NOI נבע מהיחלשות מטבעות הפעילות בנורבגיה ושבדיה מול האירו אשר הקטינו את ה- NOI בכ- 1.6 מיליון אירו וממכירות נכסים שאינם נכסי ליבה אשר הקטינו את ה- NOI בכ- 1.2 מיליון אירו. הקיטון קוזז בחלקו מרכישת חלק השותף בנכסים בנורווגיה אשר הגדילה את ה- NOI בכ- 1.7 מיליון אירו.

 

ה- FFO ברבעון (המחושב ע"פ כללי EPRA) קטן בכ- 14% (בנטרול השפעת המט"ח קטן ה- FFO ברבעון בכ-10.6%) והסתכם בכ- 30.8 מיליון אירו (כ- 0.173 אירו למניה) לעומת כ-35.8 מיליון אירו (כ- 0.201 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהנפקת אג"ח ההיבריד בסוף שנת 2019.

 

ה- FFO ברבעון בנטרול אג"ח ההיבריד (המחושב ע"פ כללי EPRA) קטן בכ- 2.8% (בנטרול השפעת המט"ח גדל ה- FFO ברבעון בכ-1%) והסתכם בכ- 34.8 מיליון אירו (כ- 0.195 אירו למניה) לעומת כ-35.8 מיליון אירו (כ- 0.201 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

 

המינוף ליום 31 במרץ, 2020, עלה במעט לכ- 45.7% לעומת כ- 42.4% ביום 31 בדצמבר 2019. העלייה במינוף נובעת בעיקר ממימון רכישת חלק השותף בפורטפוליו בנורווגיה ומהיחלשות מטבעות הפעילות בנורווגיה ושבדיה.

 

בשבדיה ונורווגיה החליטה הממשלה על חבילת סיוע שתכסה בתנאים מסוימים חלק ניכר מהעלויות הקבועות לרבות שכר דירה. יישום חבילת הסיוע האמורה נמצאת כעת בשלבי תכנון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה