חדשות שוק ההון category name

OPC גייסה כ-400 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג”ח חדשה

החברה זכתה לביקושים של כ-750 מיליון ש"ח; השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 2.75%, נמוך מהריבית המקסימלית בשיעור של 3.5% שהציעה החברה

חדשות ספונסר 22/04/2020 10:30

א+א-

חברת OPC אנרגיה השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ב’ (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-750 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-400 מיליון שקל.

 

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה מדד של 2.75% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 3.50%.

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית צמודה למדד עם מח"מ של כ-6.3 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי שמהווה 48% מהיקף הקרן יהיה בחודש ספטמבר 2028. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג ’מידרוג’ בדירוג A3 באופק יציב ואגרות החוב גם מדורגות על ידי חברת הדירוג ’מעלות S&P’ בדירוג A- באופק יציב.

 

גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC אנרגיה: "השלמנו בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה ב’). אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה, המבטאת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תשמש אותנו להמשך פיתוחה העסקי של החברה, תוך גיוון מקורות המימון".

 

את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ולצידם קונסורציום החתמים – פועלים איביאי, מנורה חיתום ואייפקס הנפקות.

 

חברת OPC אנרגיה סיכמה את שנת 2019 עם צמיחה בהכנסות לכ-1.33 מיליארד שקל בעיקר מעלייה בתעריף ייצור החשמל לצד גידול בצריכת הלקוחות, ה-EBITDA עלה בכ-15% לכ-382 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות החברה עלה בכ-24% לכ-90 מיליון שקל. בתום שנת 2019 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ-787 מיליון שקל.

 

נכון לסוף שנת 2019, הסתיימה בניית יחידות הייצור של תחנת הכוח חדרה וכיום התחנה מצויה בשלב ההרצה. להערכת החברה, מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון השני של שנת 2020. בתוך כך, לאחרונה השלימה החברה סגירה פיננסית של פרויקט תחנת הכוח צומת ובכוונתה להתחיל בהקמת התחנה שהפעלתה צפויה במהלך שנת 2023.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה