מעלות מכניסה את אאורה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

נזילות חלשה לנוכח עומס החובות מעלים את החשש ליכולת מחזור החוב של החברה; קצב התקדמות ושיווק הפרויקטים היו נמוכים באופן ניכר לעומת הציפיות

חדשות ספונסר 16/04/2020 16:26

א+א-

חברת הדירוג מעלות P&S מכניסה את דירוגי חברת הנדל"ן אאורה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בשל נזילות חלשה בגלל עומס החובות של החברה. במעלות מסבירים כי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והצעדים להכלתה שנוקטת הממשלה, עלולים לחול עיכובים בהתקדמות בחלק מהפרויקטים של אאורה והאטה משמעותית בקצב המכירות.

 

בהתחשב בעומס תשלומי האג"ח הגבוה של החברה בסוף שנת 2020 בהשוואה להיקף המזומנים הנוכחי, ובהינתן מצב השוק הנוכחי ועיכובים אפשריים בשחרור תזרימי מזומנים מהפרויקטים המרכזיים הצפויים להסתיים, משנים במעלות את הערכת הנזילות ל"חלשה".

 

בשנת 2019 חל גידול משמעותי בהיקף מכירת הדירות של החברה. יחד עם זאת, קצב ההתקדמות והשיווק של הפרויקטים היו נמוכים באופן ניכר בהשוואה לתרחיש הבסיס הקודם של מעלות. בהתאמה, שיעור המינוף המאזני עמד בסוף 2019 על כ-77% ,גבוה מהצפי אשתקד, ומשקף גמישות פיננסית נמוכה.

 

במעלות מעריכים כי עלולים להיווצר עיכובים בשיווק ובביצוע של הפרויקטים המרכזיים המתוכננים להסתיים השנה על אף היותם בשלבים מתקדמים יחסית - שיעור שיווק ממוצע של כ-85% ושיעור ביצוע ממוצע של כ-70% שעשויים להשפיע על קצב שחרור העודפים מפרויקטים אלו המוערכים על ידי החברה כ-200 מיליון ₪.

 

מאידך, לאאורה מספר נכסים שאינם בליבת הפעילות שלה שביכולתה לממש בטווח הקצר-בינוני כדי לתמוך בנזילות, כדוגמת מעונות סטודנטים בקריית אונו, קרקע בשינקין וקרקעות נוספות, שלהערכת החברה שווי המכירה הכולל שלהם הוא כ-170 מיליון ₪. עם זאת, מקורות אלה אינם נכללים בתרחיש הנזילות של מעלות היות שאינם ודאיים וקיים סיכון לאי ביצוע בזמן של מכירתם, אשר מתגבר לנוכח תנאי השוק הנוכחיים.

 

בכוונת מעלות להוציא את דירוגי החברה מרשימת המעקב כאשר תתבהר השפעת משבר הקורונה על פעילות החברה ועל המקורות הזמינים לפירעון התחייבויותיה. הדירוג יובא לבחינה נוספת בטווח הזמן הקצר, ובהתאם להתפתחויות יעודכן הדירוג.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה