יו”ר דירקטוריון שיכון ובינוי רוכש 4% ממניות החברה בכ-56 מיליון דולר

תמיר כהן רוכש מבעל השליטה נתי סיידוף את המניות יחד עם אופציה לרכישת 7% נוספים; עד היום החזיק כהן ב-0.04% מהמנית; מלוא סכום הרכישה יועמד לכהן כהלוואה מסיידוף

פולי טל 05/04/2020 15:20

א+א-

חברת שיכון ובינוי מדווחת היום כי יו"ר דירקטוריון החברה תמיר כהן רכש 4% ממניות החברה בתמורה של כ-56 מיליון דולר. הרכישה נעשתה באמצעות קרן הנאמנות המשפחתית של כהן ורעייתו.

 

התמורה ששילם כהן משקפת סך של 12.14 ₪ למניה, השווה לשער המניה בבורסה ב-1.4.2020. כניסתו לתוקף של ההסכם מותנית במספר תנאים שהעיקריים שבהם הם קבלת כל האישורים הנדרשים לעסקה וחתימת הצדדים על הסכם בעלי מניות.

 

קבוצת סיידוף, בעלת השליטה בחברה, תעניק לכהן הלוואה בגובה מלוא תמורת העסקה, שתישא ריבית שנתית של 3.9% וזאת כנגד שיעבוד המניות הנרכשות. ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בתוך 40 חודשים.

 

בנוסף העניקה הקבוצה לכהן אופציה לרכישת מניות נוספות של החברה המהוות כ-7.1% בחברה, בתמורה לכ-98 מיליון דולר, והיא תהיה ניתנת למימוש עד לתום 4 חודשים ממועד חתימת ההסכם. 

 

במידה וכהן יבקש לממש את האופציה בשלושת החודשים האחרונים לתקופה, אך בשל מגבלות שונות לא יתאפשר לו לממש את האופציה בתקופה זו, תוארך תקופת מימוש האופציה ב-3 חודשים נוספים.

 

עד היום החזיק תמיר כהן בכ-0.04% ממניות החברה. סיידוף ימשיך כמובן להיות בעל השליטה בחברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה