קבוצת הראל מסכמת שנה חזקה ונערכת להשפעות הקורונה

הראל סיימה את 2019 עם גידול של 40% ברווח שהסתכם ב-760 מיליון ₪; מאז התפרצות הקורונה חל קיטון המוערך בכ-11% בשווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה

חדשות ספונסר 31/03/2020 15:57

א+א-

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2019. הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2019, הסתכם בכ-760 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-542 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-40%. הרווח הכולל הוא לאחר הפרשה בסך של כ-1.5 מיליארד ש"ח לפני מס, שנבעה מגידול בהתחייבויות הביטוחיות, כתוצאה מהירידה החדה של עקום הריבית.

 

התשואה על ההון בשנת 2019 הינה כ-12% וברבעון הרביעי של שנת 2019 הינה כ-20%. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 בדצמבר 2019, הסתכמו לכ-282.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2019, הינו בסך של כ-6.44 מיליארד ש"ח.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בשנת 2019 הסתכמו בכ-27.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-26.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים, הסתכמו ברבעון הרביעי של 2019 בכ-7.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ-7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1%.

 

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בעולם, נרשמו ירידות חריגות במדדי המניות, הסחורות והאג"ח המובילים בעולם ובישראל, אשר משפיעות לרעה על תוצאות הפעילות של הקבוצה. בדוחות שפרסמה היום החברה היא מציינת כי בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, השפעת הירידות החדות בשוקי ההון בגין התיק הסחיר שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מוערכת בהפסדי השקעות ברוטו בסך של כ-870 מיליוני ש"ח לפני מס. כמו כן, חל קיטון המוערך בכ-11% בשווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה אשר צפוי להשפיע על היקף דמי הניהול שהקבוצה תיגבה.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: " התוצאות הכספיות של הקבוצה בשנת 2019 היו מצוינות ונבעו הן משיפור בהכנסות מתחומי פעילות מרכזיים, והן מהתשואות הגבוהות שנרשמו באפיקי ההשקעה השונים בשוק ההון.

 

סיבוני הוסיף: "שנת 2020 נפתחה, לצערנו הרב, בסערה, בשל התפרצות נגיף הקורונה בעולם, המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות של הקבוצה. על פי אומדנים ראשוניים, הירידות החדות בשוקי ההון בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בעולם, הביאו להפסדי השקעות להראל בסך של כ- 870 מיליון ש"ח ברוטו לפני מס, בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים.

 

בנוסף, מורגשת בתקופה זו ירידה בהיקף הפעילות העסקית של הקבוצה. עם זאת, האסטרטגיה העסקית של הקבוצה אפשרה לנו להגיע לתקופה זו עם איתנות פיננסית גבוהה, ועם יכולות דיגיטליות מתקדמות שהטמענו בקבוצה בשלוש השנים האחרונות. יכולות אלו מאפשרות לקבוצה לספק ללקוחותיה ולסוכניה שירותים מלאים בגישה מרחוק למערכות החברה, גם בתקופה מאתגרת זו".

 

סיבוני הדגיש כי בתקופה הנוכחית, שבה נדרשות פעולות להתאמת מבנה ההוצאות של הקבוצה למציאות שנוצרה, אנו עושים כל מאמץ כדי לשמר את עובדינו, שהינם המשאב המרכזי של הקבוצה. כמו כן, קיבלנו החלטות שמאפשרות לאזן בין הצרכים העסקיים של הקבוצה לבין הדאגה ללקוחותינו עובדינו ולסוכנינו. כל זאת כדי לאפשר להם לעבור תקופה זו בצורה האופטימלית.

 

כפי שהודענו, נכון למועד פרסום הדו"חות, מרבית עובדי החברה עובדים באמצעות גישה מרחוק למערכות החברה. החל מה- 22 במרץ, 2020, כ-15% מעובדי החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), וכדי להקל עליהם לעבור את חג הפסח הקרב הוענק לכל עובד שהוצא לחל"ת מענק בסך 5,000 ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה