הוט מוותרת על רכישת פרטנר, משכה את הצעתה

הנימוק של הוט לביטול - המצב הכלכלי המתדרדר במהירות, הסיכויים הקלושים להתאוששות מהירה והנושאים הרבים שטרם הושגה הסכמה לגביהם

חדשות ספונסר 31/03/2020 10:00

א+א-

בתחילת פברואר געש סקטור התקשורת כאשר חברת אלטיס, בעלת השליטה בהוט הגישה הצעה לרכישת פרטנר בתמורה לכ-3 מיליארד ₪. על פי ההצעה המקורית אלטיס התכוונה לרכוש את מלוא המניות של פרטנר, אלה המוחזקות על ידי הציבור וכן 82% מהמניות המוחזקות על ידי קרן האצ’יסון ולמחוק את החברה מהבורסה.

 

אלא שבינתיים התפרץ וירוס הקורונה והתפשט ברחבי הגלובוס, הכלכלה מאטה בארץ ובשאר העולם ופרטנר מדווחת היום כי אלטיס משכה את הצעת הרכישה שלה.

 

בהודעה שפרסמה החברה לבורסה היא מסבירה כי במהלך החודשיים האחרונים, וחרף ההכבדה שנגרמה לחברה עקב התפרצות מגפת הקורונה, בחן דירקטוריון החברה את העסקה וכדאיותה במטרה להיטיב את תנאיה ובצד זאת להבטיח הגנה הולמת לבעלי המניות של החברה ככל שהעסקה לא תתממש.

 

במסגרת התהליך שנוהל על ידי הדירקטוריון נשכרו שירותיהם של פירמת יועצים פיננסים בינלאומית ורואי חשבון כמעריכי שווי בלתי תלויים. בנוסף הדירקטוריון בחן את המחיר למניה שהוצע במסגרת הצעת המיזוג אל מול הערכת שווי עצמאית שהוכנה ונערכה לצורך התהליך ובהתחשב בתנאי השוק המשתנים.

 

כמו כן, נשקלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה מהרשויות הרלוונטיות. הדירקטוריון אף שקל את הסיכונים הנשקפים לחברה, כמו גם את ההשלכות הכספיות של סיכונים אלה, כתוצאה מהתהליך, לרבות השפעות אפשריות של חוסר הוודאות על פעילותה השוטפת של החברה, וכן הוחלפו מספר טיוטות של הסכם המיזוג בין הצדדים ומכלול התנאים נבחן ע"י הדירקטוריון וע"י ועדת דירקטוריון שהוקמה לצורך ניהול המשא ומתן בסיוע היועצים הפיננסיים והמשפטיים של החברה.

 

במהלך התקופה האמורה, וחרף השפעת התפרצות המגפה על המשק בכללותו ועל החברה בפרט, קיים הדירקטוריון מספר רב של ישיבות ודיונים פנימיים, ביחד עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים, וכן מול הצד השני במטרה לנסות ולקדם את העסקה המוצעת.

 

ב-17 במרץ, הודיע דירקטוריון החברה לאלטיס ולהוט באמצעות יועציו המשפטיים כי הדירקטוריון החליט להתקדם לשלב הדיונים הבא בקשר עם העסקה המוצעת וזאת בהתבסס על הבנות ותנאים מסוימים אשר נדונו קודם לכן בין הצדדים.

 

על מנת לוודא את יכולתן של הוט ואלטיס להשלים את העסקה, ביקש הדירקטוריון מאלטיס מכתב מהבנק המממן שלה, הכולל את התחייבות אותו בנק לממן את העסקה, אך מכתב כזה לא התקבל.  הדירקטוריון האריך את מועד קבלת המכתב ל-31.3 ואף הדגיש מספר נושאים פתוחים מהותיים הדורשים פתרון, בעיקר הצורך בוודאות תשלום דמי ביטול על ידי אלטיס והוט במקרה שהעסקה לא תושלם, והעמדת ערבויות של חברות בקבוצת אלטיס להתחייבויותיה של הוט בעסקה.

 

בשעות הערב המאוחרות אמש (יום ב’) השיב מר דקסטר גואי בשם אלטיס ומסר כי אלטיס אינה יכולה להמשיך את המשא ומתן, ועל כן היא מודיעה על הפסקת המגעים בין הצדדים.

 

הסיבות שצוינו על ידי אלטיס הן המצב הכלכלי המתדרדר במהירות והסיכויים הקלושים להתאוששות המהירה וכן, כי להבנתה של אלטיס הצדדים רחוקים מאוד מעמידה בלוח הזמנים אותו צפתה, ועדיין ישנם נושאים רבים שטרם הושגה הסכמה לגביהם.

 

בכוונת החברה להמשיך את התפתחותה והתרחבותה העסקית הנוכחית וליישם את תכניותיה האסטרטגיות כחברה עצמאית העומדת בפני עצמה, כפי שתוכנן טרם קבלת ההצעה, אותה לא יזמה החברה, של אלטיס והוט.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה