הכנסות פנאקסיה גדלו פי 4 ב-2019 אך ההפסד העמיק

נתח השוק של החברה גדל בשנת 2019 והיקף המוצרים המיוצרים הוכפל; הוגדל פי 3 שטח מפעל הייצור על מנת להיערך לייצוא מסחרי לאירופה

חדשות ספונסר 30/03/2020 12:27

א+א- 1

חברת הפארמה פנאקסיה פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות למחצית השנייה ולשנת 2019 כולה. ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בסך של כ- 16.7 מיליון ש"ח, זינוק של מעל לפי 4 בהשוואה להכנסות בסך של כ- 4.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2019 הסתכמו בכ- 6.7 מיליון ש"ח, המהוות גידול של מעל לפי 3 לעומת הכנסות בסך של כ- 2.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וגידול של כ- 50% בהשוואה להכנסות הרבעון השלישי של 2019 אשר הסתכמו בכ- 4.3 מיליון ש"ח.

 

זהו רבעון תשיעי רצוף של צמיחה בהכנסות, הנובעת מהגידול המתמשך לאורך השנה בהיקף פעילות הייצור וההפצה של החברה בשוק הישראלי, בשל הגידול בכמות המטופלים ובהיקף המוצרים שיוצרו וסופקו על ידה. גידול זה הואץ במחצית השנייה של 2019 כתוצאה מכניסתה לתוקף של האסדרה החדשה במחצית השנייה של השנה, שמסבה לחברה הכנסה גבוהה יותר לכל יחידת מוצר.

 

ההפסד הגולמי בשנת 2019 הסתכם בסך של כ- 1.9 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד גולמי בסך כ- 2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הגולמי במחצית השנייה של 2019 הסתכם בכ- 1.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד גולמי של כ- 102 אלפי ש"ח במחצית הראשונה של 2019.

 

החברה נמצאת בתנופת צמיחה. ההפסד הגולמי והגידול בעלות ההכנסות במחצית השנייה נובע בעיקר מהמדיניות של פנאקסיה לא לפגוע בצמיחה, לשמור על נתחי שוק ולספק שירות ברמה גבוהה לכלל מטופליה, שמספרם זינק משמעותית במחצית השנייה של השנה, תוך שמירה על קצב ייצור ושילוח שיענה על כלל הביקושים לצד גידול ברמת ההוצאה הקבועה הנדרשת על מנת לעמוד בתקן IMC-GMP, זאת על רקע המשבר הכולל בענף הקנאביס במחצית השנייה של השנה כתוצאה משינויים רגולטוריים תכופים ובלתי צפויים ודחיית כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה, לצד חוסר יציבות בהיצע חומרי הגלם לייצורם.

 

ההפסד התפעולי בשנת 2019 הסתכם בכ- 29.0 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 7.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד התפעולי במחצית השנייה הסתכם בכ- 24.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 4.2 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2019. הגידול בהפסד התפעולי הושפע מהגידול המתמשך בהיקפי פעילות החברה בשנת 2019 וכן מההיערכות למעבר לאסדרה חדשה בישראל והיערכות ובניית תשתית לייצוא לאירופה הצפוי בשנת 2020, ומרישום חשבונאי שאינו תזרימי של תשלום מבוסס מניות למנהלים בחברה בסך של כ- 13 מיליון ש"ח.

 

הגידול בהפסד התפעולי נובע מהגידול בהוצאות השיווק והמכירה במחצית השנייה של שנת 2019, שהסתכמו בכ- 4.7 מיליון ש"ח, לאור הגידול המשמעותי בהיקף הפעילות וכח האדם במוקד שירות הלקוחות, אשר נדרש על מנת לתמוך בהרחבת פעילות החברה ולטפל בעומס שנוצר מפניות לקוחות קבועים ומצטרפים חדשים רבים על רקע השינויים התכופים בין האסדרה הישנה לאסדרה החדשה, והמחסור בחומרי גלם שהביא למחסור כללי בשוק במוצרי קנאביס, וכן מגידול בהוצאות על רגולציה וניסויים קליניים בקשר עם הכניסה לשוק האירופאי, רישוי מוצרים חדשים בישראל והגדלת מפעל הייצור בישראל.

 

ההפסד הנקי בשנת 2019 הסתכם בסך של כ- 81.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 6.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההפסד נובע מהוצאות שאינן תזרימיות בסך כ- 66.3 מיליון ש"ח, בנטרולן היה עומד ההפסד הנקי על כ- 15 מיליון ש"ח, בייניהן הוצאה חד פעמית בגין הרישום החשבונאי של עסקת המיזוג עם הרודיום והרישום למסחר, בסך של כ- 42.8 מיליון ש"ח.

 

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם בסך של כ- 12.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך 4.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהגידול המתמשך בהיקפי פעילות החברה בשנת 2019 וכן מההיערכות למעבר לאסדרה חדשה בישראל והיערכות ובניית תשתית לייצוא לאירופה הצפוי בשנת 2020, אשר מצריכים השקעות משאבים מסיביות בעולמות הייצור והרגולציה. כמו כן חלו שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים הנובעים בעיקר מהמעבר לאסדרה חדשה.

 

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 31 בדצמבר 2019 הסתכם לסך של כ- 14.3 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 435 אלף ש"ח נכון ל- 31.12.2018. הגידול ביתרות המזומנים נובע בעיקרו מהשלמת עסקת המיזוג עם הרודיום באוקטובר 2019 ומגיוס הון במסגרת השלמת המיזוג.

 

במרץ 2020, לאחר תאריך המאזן, השלימה החברה גיוס הון נוסף של כ- 23 מיליון ש"ח ממור בית השקעות, מגוף מוביל נוסף בשוק ההון ומבעלי שליטה בחברה, כולל אופציה חד צדדית להשקעת 6 מיליון ש"ח מבעלי השליטה ומשקיעים נוספים, בהם יו"ר החברה, מר יונתן קולבר, מנכ"ל החברה ד"ר דדי סגל, ומר רן נוסבאום.

 

ד"ר דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "אנו מסכמים שנה של צמיחה פנומנאלית של פי 4 בהכנסות עם גידול מתמשך בפעילות תשעה רבעונים ברציפות, וזאת על רקע המשבר שפקד את ענף הקנאביס בישראל במחצית השנייה של 2019.

 

גם בימים אלה של משבר הקורונה, פנאקסיה היא בעלת חוסן פיננסי ונזילות מספקת, ואנו ערוכים לתת מענה מלא ללקוחותינו ולספק את הביקושים הגדלים. הדגש המרכזי בפעילותנו מוסיף להיות השקעות והיערכות מאסיבית לייצוא - במחצית השנייה של 2019 ולאחריה השגנו אבני דרך חשובות, בהן תכנית להסבת המתקן במאלטה למפעל ייצור ושיווק לאירופה כפתרון זמני עד לקבלת היתר ייצוא, עברנו בהצלחה ביקורת לתקן ייצוא EU-GMP וחתמנו הסכם עם המפיץ הגדול ביותר בשוק הדני.

 

כמו כן השלמנו בהצלחה גיוס הון מגופים מובילים, על רקע תנאי שוק מהמאתגרים אי פעם בשל משבר הקורונה. להערכתנו, ייתכן כי המשבר יעכב את לוחות הזמנים לתחילת ייצוא לאירופה בחודשים הקרובים, אך בד בבד יגביר את הצורך של מטופלים במדינות אירופה במוצרי קנאביס רפואי מתקדמים, זמינים ובטוחים יותר.

 

במבט קדימה ל-2020, פנאקסיה תמשיך במימוש החזון להביא למטופלים בישראל ובאירופה פתרונות טיפוליים בסטנדרט פרמצבטי שאינם קיימים כיום בשוק ולהציף ערך למשקיעים."

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    איך חברה מפסידה גלומי? מתי תרוויח?

    אבקש שעה של מי שמשקיע ומאמין בחברה. לא סוחר קונה מוכר. איך ייתכן שחברה מפסידה גולמי? התירוץ שבכתבה : בגלל השרות המעולה שמעניקה למטופליה , שמספרם זינק משמעותית במחצית השנייה של השנה. למה צריך הוצאות המכר גדלות? כי עלות השולית של הייצור עולה? עזבו הפסד נקי שנובע גם מהמיזוג. זה חשבונאי. ראו הפסד תפעולי. 20 מלשח במחצית. עם כזה נתון - איזה מכירות היא צריכה כדי לעבור לרווח? באיזה רבעון תעבור לרווח תפעולי?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 30/03/2020 13:06