אמת מחשוב: הכנסות שיא ב-2019, ירידה ברווח הנקי

גידול של 13% ב-EBITDA שהסתכם ב-90 מיליון שקל; דירקטוריון החברה החליט שלא לחלק דיבידנד בגין רווחי 2019

חדשות ספונסר 26/03/2020 15:39

א+א-

חברת אמת מחשוב, ספקית פתרונות בתחומי תוכנה, חומרה והטמעה של מערכות מחשוב מורכבות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה.

 

א.מ.ת מחשוב המשיכה ב-2019 להרחיב את תחומי פעילותה, בין היתר באמצעות רכישות פעילויות עסקיות. החברה הציגה ב-2019 צמיחה בשני מגזרי הפעילות והרבעון הרביעי של השנה תרם כ-27% מסך הכנסות החברה ב-2019 עם רווח תפעולי המהווה כ-35% מסך הרווח התפעולי הכולל ב-2019.

 

החברה מעדכנת כי גם ברבעון הראשון של השנה, בדרך כלל, ההכנסות גבוהות מהרגיל שכן במהלכו משלימות חברות הקבוצה פרויקטים ואספקת מוצרים אשר לא הבשילו עד תום הרבעון הרביעי של השנה שהסתיימה. 

 

הכנסותיה של א.מ.ת מיחשוב בשנת 2019 הסתכמו בשיא של כ-1.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ-1.26 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-10.7% שהם תוספת הכנסות של כ-135 מיליון שקל למחזור החברה השנתי. גידול זה מקורו בהתרחבות הפעילות האורגנית בקרב לקוחות קיימים ופעילות מול לקוחות חדשים. בנוסף לאיחוד התוצאות של חברות אשר טרם אוחדו במלואן בתקופה המקבילה.

 

הרווח הגולמי בשנת 2019 הסתכם בכ-213 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-207 מיליון ש"ח אשתקד. הרווחיות הגולמית ב-2019 מהווה כ-15.2% מסך ההכנסות. הגידול ברווח הגולמי של כ-3% נובע מהגידול בהכנסות וחרף השפעת תיסוף חד בשער החליפין של השקל מול הדולר (7.8% מתחילת השנה). 

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-60.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-63.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות הגולמית ברבעון הרביעי של 2019 הסתכמה בכ-16% מסך ההכנסות.

 

ה-EBITDA בשנת 2019 הסתכם בכ-90.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-80 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-13.4% אשר הושפע מיישום IFRS16. ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם לכ-29.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-27.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם בכ-39.2 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-45.5 מיליון ש"ח בשנת 2018 והושפע מהוצאות מימון בגין הפרשי שער בשל התיסוף החד (7.8%) בשער החליפין. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-15.6 מיליון ש"ח, בדומה לזה ברבעון המקביל אשתקד.

 

יואב וינברג, מנכ"ל אמת מיחשוב: "תוצאות 2019 משקפות את המשך הצמיחה המהירה של אמת מיחשוב לאור הביקוש למוצרי מיחשוב ענן, תוכנה ודיגיטל ובהמשך לרכישות שביצענו. האיתנות הפיננסית של החברה, לצד הגמישות המקצועית והניהולית המאפיינת את עסקינו מאפשרת לנו לספק מענה ללקוחותינו גם בצל השלכות משבר וירוס הקורונה בישראל ובעולם. 

 

"לאמת מיחשוב לקוחות לאורך שנים ופרויקטים לטווח ארוך המהווים תשתית להמשך צמיחה ושיפור הרווחיות. אנו נערכים לאספקת מענה גם לצורך המיידי בפתרונות מיחשוב לטובת עבודה מהבית וממשיכים לבחון רכישות סינרגטיות נוספות, בדגש על שמירת המובילות הטכנולוגית שלנו לטובת לקוחותינו". 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה