חדשות שוק ההון

מיטרוניקס סיימה את שנת 2019 עם גידול של 13.1% במכירות

הרווח הנקי הסתכם בכ- 118 מיליון שקלים, גידול של 11.2%; למרות הקורונה, החברה עמדה ביעדים העסקיים שהציבה לעצמה לרבעון הראשון של שנת 2020

חדשות ספונסר 26/03/2020 10:29

א+א-

יצרנית הרובוטים והציוד לניקוי בריכות מיטרוניקס מפרסמת את תוצאותיה לשנת 2019 . בתחילת 2018 הציבה החברה יעד גידול בהכנסות של כ- 12%, מיטרוניקס סיימה את שנת 2019 עם גידול של 13.1% במכירות שהסתכמו בכ- 846.5 מיליון ש"ח, לעומת כ- 748.3 מיליון ש"ח אשתקד.

 

השפעת השינויים בשערי החליפין של המטבעות בשנת 2019 היו מהותיים לתוצאות: האירו נחלש בממוצע בשיעור של כ-4.5% אל מול השקל, הדולר האמריקאי התחזק בממוצע בשיעור של כ-0.7% אל מול השקל והדולר האוסטרלי נחלש בשיעור של כ- 6.9%.

 

השפעת השינויים בשערי החליפין מסתכמת בקיטון של כ- 22.8 מיליון ש"ח במכירות, וקיטון של כ- 17.5 מיליון ש"ח ברווח התפעולי בעיקר כתוצאה מירידה מהותית בשער האירו מכיוון שלחברה כאמור הכנסות גבוהות מעלויות במטבע זה.

 

הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו לכ- 695 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 14.8% לעומת אשתקד. העלייה נובעת מפעילות מאומצת ומוצלחת בכל הטריטוריות המרכזיות בהן פועלת החברה, והמשך תנופת המכירות של קו ה – S. בנטרול השפעת המטבעות צמח התחום בכ-17.5%.

 

מכירות החברה במגזר הרובוטים לבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 70.9 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד. היקף מכירות תחום הושפעה מהקדמת מכירות מרבעון ראשון לרבעון רביעי אשתקד, וכן השפעות מזג אוויר ושינוי במערך המכירות, בטריטוריה מסויימת, שלא נשא פרי כמצופה. כמו כן מותנה הצמיחה בעקבות ירידת שע"ח כך שבנטרול מטבעות הצמיחה הינה כ- 3%.

 

החברה שמרה על נתח שוק של כ- 35%, ובשילוב עם קווי מוצר שהושקו בשנים האחרונות, המשך מיקוד אסטרטגי בתחום, וביצוע השינויים הנדרשים במערך המכירות, רואה לנגד עיניה יעדי צמיחה בתחום.

 

ההכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו לכ- 80.6 מיליון ש"ח, עלייה של כ-11.5% המיוחסת בעיקר לגידול במכירות של כל מוצרי הבטיחות, ובעיקר מוצר הפוסיידון והכיסויים האוטומטיים. סה"כ עלייה של כ- 15% במטבע המקור.

 

מיטרוניקס מסיימת את 2019 ברווח נקי של כ- 118 מיליון ש"ח, גידול של 11.2% בהשוואה לאשתקד. התזרים התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב- 144.8 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 84.1 מיליון שקלים אשתקד, עלייה של 72.1%. 

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם לכ- 383.1 מיליון ש"ח, המהווים 49.3% מסך המאזן.

 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד סופי לשנת 2019 בסך 28 מיליון ש״ח, בהמשך לחלוקה בסך 48 מיליון ש״ח בספטמבר 2019.

 

אייל טריבר, מנכ"ל: "אנחנו מסכמים שנה נוספת של ביצועים מצוינים למרות תנאי שוק מאתגרים. הנוכחות החזקה שלנו בכל הטריטוריות העיקריות של שוק הבריכות, ההצלחה הייחודית שלנו באיזון בין ערוצי האונליין והחנויות, לצד קווי מוצר חזקים אפשרו לנו להתמודד עם שנה מאוד מאתגרת בה צמיחת השוק היתה נמוכה בעיקר כתוצאה מהשפעות מזג אויר.

 

מכירות החברה משקפות גידול ביחס ליעדים הכמותיים שהצבנו בתחילת השנה ואנו שבעי רצון מהתקדמות בהשגת היעדים העסקיים והאסטרטגיים של הגדלת השוק והגדלת נתח השוק.

 

במהלך העסקים הרגיל, יעדה העיקרי של החברה הינו שמירה על קצב צמיחה של מעל ל-10% בשנה של עסקיה, ומכוונת לצמיחה של כ-12% במגזר בתחום הרובוטים. יחד עם זאת, בשל התפרצות מגיפת הקורונה, השוק ועימו החברה מתקשה לאמוד את הצמיחה הצפויה במכירות רובוטים לבריכות פרטיות בשנה הקרובה.

 

לנוכח מאפייני הפעילות העסקית של החברה ברבעון הראשון של השנה, בו החלק המכריע של המכירות הן מכירות Early Buy ללקוחותיה באירופה ובארה״ב, ובשל ההיערכות המוקדמת של החברה, למועד זה נראה כי החברה עמדה ביעדים העסקיים שהציבה לעצמה לרבעון הראשון של שנת 2020.

 

מפעלי החברה, נכללים בקטגוריה של עסקים חיוניים, פועלים במתכונת הנותנת מענה לצרכים העסקיים של החברה, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות ואף מעבר לכך, על מנת לוודא את בריאותם של העובדים והמשכיות תקינה של פעילות החברה.

 

החברה ממשיכה לעמוד בקשר רציף עם ספקיה בסין, אשר לפי שעה עומדים בהזמנות העבודה של החברה.

 

המשך התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע אשר אינו בשליטת החברה, והוא מושפע גם מהחלטות של מדינות ורשויות, להתמודדות עימו, הן בישראל והן בארצות הרבות בהן פזורים ספקיה ולקוחותיה של החברה, בכלל זה באירופה ובארה"ב המהווים את יעדי המכירות העיקריים, החלטות אשר יש בהם כדי לייצר אי וודאות באשר לרמות הביקוש, להיבטים לוגיסטיים ועוד.

 

יחד עם זאת, עוצמת המותג, הנוכחות של החברה בערוצי האונליין שחווה ביקושים חזקים יחסית לנוכח מאפייני הצריכה בתקופה זו, והזדמנויות עסקיות נוספות המחדדות את יתרונות הפתרון הרובוטי בתקופה זו, מאפשרים גם מעט אופטימיות בתוך אי הוודאות. 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה