צבר ההזמנות של אלביט חוצה את ה-10 מיליארד דולר

הרווח הנקי של החברה ב-2019 הסתכם ביותר ממיליארד ₪; ההכנסות הסתכמו ב- 4.51 מיליארד דולר; לקורונה אין השפעה מהותית על החברה

חדשות ספונסר 25/03/2020 13:27

א+א-

אלביט מערכות הודיעה היום על תוצאות פעילותה ברבעון הרביעי ובשנה שהסתיימו ב- 31 בדצמבר 2019. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו ב- 1,321.5 מיליון דולר, לעומת 1,077.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2018. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר ממכירות של ENV ותעש, וכן מגידול אורגני.

 

כזכור, בספטמבר 2019, השלימה החברה את רכישת הפעילות העסקית בתחום אמצעי לראיית לילה של L3 Harris Technologies תמורת כ- 350 מיליון דולר. תחום אמצעי ראיית לילה החל לפעול במסגרת חברה חדשה - Elbit Night Vision ("ENV"). התוצאות הכספיות של ENV נכללו בדוחות המאוחדים של החברה מיום הרכישה.

 

במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2019, בעקבות השלמת רכישת ENV, החברה כללה הוצאות בסך של כ- 55 מיליון דולר בסעיף עלות המכר. הוצאות אלה כוללות בעיקר מחיקות מלאי. הוצאות אלה תואמו בתוצאות ה Non-GAAP לאור האופי המיוחד שלהן.

 

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2019 הסתכם ב- 109.3 מיליון דולר (8.3% מההכנסות), בהשוואה לרווח בסך של 84.0 מיליון דולר (7.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019 הסתכמו ב- 4,508.4 מיליון דולר לעומת 3,683.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2018. התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות היבשה.

 

הגידול במכירות המערכות המוטסות נבע בעיקר מגידול במכירות ציוד אוויוניקה אזרחית בצפון אמריקה של חברת בת אשר נרכשה ברבעון השני של 2018. בנוסף, חל גידול במכירות לארה"ב של ציוד אויוניקה צבאית לפלטפורמות אויריות. מכירות מערכות יבשה גדלו בעיקר כתוצאה מגידול במכירת מערכות לוחמה אלקטרונית ומערכות לרכבים משוריינים באירופה, וכן ממכירות של תעש בישראל.

 

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2019 הסתכם ב- 297.8 מיליון דולר (6.6% מההכנסות), בהשוואה ל- 267.5 מיליון דולר (7.3% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם ב- 10.03 מיליארד דולר, לעומת צבר של 9.4 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. כ- 61% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 65% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2020 ו- 2021.

 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת ב- 2019 הסתכם ב- 53.5 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ- 191.7 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2018. תזרים המזומנים הנמוך מפעילות שוטפת בשנת 2019 נבע בעיקר מגביה מלקוחות וקבלת מקדמות נמוכה יותר בעיקר בישראל.

 

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.44 דולר למניה בגין הרבעון הרביעי של שנת 2019. המועד הקובע יהיה 6 באפריל 2020 והדיבידנד ישולם ב- 20 באפריל 2020. הדיבידנד יחולק מרווחי מפעל מועדף בניכוי מס בשיעור של 20%.

 

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "אנחנו שבעי רצון מהצמיחה האיתנה בהכנסות בשווקי היעד שלנו ב-2019, ומכך שצבר ההזמנות צמח בשיעור של 7% לרמת שיא של יותר מעשרה מיליארד דולר.

 

עד כה לא היתה להתמודדות עם ווירוס ה COVID-19 השפעה מהותית על עסקינו. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המצב, כולל השפעות מאקרו כלכליות ויזמנו שורה של צעדים במטרה להגן על בריאות עובדנו ובה בעת לקיים את המחויבויות השוטפות ללקוחותנו.

 

במבט קדימה אל שנת 2020 והלאה, אלביט מערכות היא עסק איתן ויציב, עם מאזן חזק וצבר הזמנות גדול לטווח ארוך שיתמוך במכירות שלנו ברחבי העולם" 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה