נייר חדרה מסכמת את 2019 עם ירידה בהכנסות וברווח הנקי

הרווח הנקי השנתי ירד ל-22.7 מיליון שקל; הקיטון ובע בעיקר מהירידה בהכנסות מגזר גלילי נייר לקרטון; נכון להיום אין להתפרצות הקורונה השפעה שלילית מהותית על עסקי החברה

פולי טל 22/03/2020 13:08

א+א-

חברת הנייר והמחזור שבשליטת קרן פימי, נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2019 ולרבעון הרביעי ומציגה תוצאות חלשות בשורה העליונה ובשורה התחתונה.

 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-373 מיליון שקל, בהשוואה לכ-386 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019; בכל שנת 2019 הסתכמו ההכנסות בכ-1.62 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-1.79 מיליארד שקל ב-2018.

 

ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות והוצאות אחרות) ברבעון הרביעי של 2019 הסתכם בכ-40 מיליון שקלים, וזאת לעומת 38 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2019. בכל שנת 2019, הסתכם ה-EBITDA של נייר חדרה בכ-192 מיליון שקלים.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-1 מיליון שקל, ובכל שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בכ-24 מיליוני שקלים. הרווח הנקי השנתי ירד ל-22.7 מיליון שקל, לעומת 127.7 מיליון שקל בשנת 2018.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי היה גבוה והסתכם בכ-77 מיליון שקל, ובכל שנת 2019 הסתכם התזרים בכ-227 מיליון שקל. ההון העצמי של נייר חדרה ב-31 בדצמבר 2019 הסתכם ב-1.01 מיליארד שקל.

 

חברת הדירוג מעלות S&P, פרסמה ב-11 למארס דוח דירוג מעודכן לנייר חדרה, בו אישרה מחדש את דירוג החברה, A+ בתחזית יציבה. בדוח עצמו כתבה מעלות כי "הפרופיל הפיננסי של נייר חדרה מאופיין במינוף נמוך וברמת חוב אשר פחתה בהדרגתיות בשנים האחרונות, ואנו מעריכים את רמת הנזילות של החברה כהולמת".

 

גדי קוניא מנכ"ל נייר חדרה: "נייר חדרה ייצרה בשנת 2019 תזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת, בסך של כ-227 מיליון שקל. התזרים החזק אפשר לנו להמשיך ולהשקיע לטובת צמיחה ופיתוח עתידיים, תוך שמירה על חוב נמוך ואיתנות פיננסית גבוהה, המאפשרים לנו לצלוח גם תקופות מאתגרות דוגמת התקופה הנוכחית. 

 

נייר חדרה המהווה חלק ממערך ’משק לשעת חירום’, ערוכה לפעול ברציפות ולהבטיח למשק אספקה סדירה של מוצרי אריזה מקרטון. הרציפות מתקיימת לכל אורך שרשרת הערך מחברת ’אמניר’, עובר למפעל הנייר ולחברת כרמל, המייצרת את אריזות הקרטון. אריזות הקרטון בישראל ובכל העולם, מניעות את המזון מהמפעלים לרשתות המזון, את חומרי הגלם למפעלי המזון, את הפירות והירקות מהחקלאי לבתי הלקוחות, את התרופות, את הלחם מהמאפיות לרשתות השיווק, מוצרי ההגיינה, חומרי הניקיון וכו’.

 

אירועי התקופה האחרונה, מדגישים את היתרון המובנה ב’כלכלה המעגלית’ ועל אחת כמה וכמה של שרשרת ערך מקומיות, שאינה תלויה בלוגיסטקה גלובלית. שרשרת הערך של נייר חדרה מתחילה באיסוף חומר גלם כאן בארץ, ע"י אמניר, ומסתיימת במוצרי אריזה מקרטון של כרמל, הנמכרים גם הם בשוק המקומי. בימים אלה מציעה נייר חדרה לכל לקוחותיה מוצרים באיכות גבוהה ובזמינות מיידית.

 

נכון להיום, אין להתפרצות נגיף הקורונה, השפעה שלילית מהותית על מהלך העסקים של החברה. הנהלת החברה ממוקדת באבטחת המשך רציפות הייצור. פתרון המשבר אינו נראה כרגע באופק ולכן, לא ניתן בשלב זה להעריך את ההשפעות בטווח הבינוני והארוך על פעילות החברה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה