חדשות שוק ההון

חברת החשמל הממשלתית בסרביה משעה את רכישת החשמל בפרויקט הרוח של אנלייט

הפגיעה הכלכלית נטו מהמהלך הנוכחי מוערכת כרגע בכ- 1.5 עד 1.7מיליון אירו; כל המתקנים המניבים של החברה בישראל ובחו"ל ממשיכים בשלב זה לפעול באופן מלא

פולי טל 22/03/2020 10:46

א+א-

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט מדווחת היום כי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם, פרסמה ממשלת סרביה צו חירום לתקופה של עד 90 ימים.

 

מכח הצו, הודיעה EPS חברת החשמל הממשלתית בסרביה, על הפעלת סעיף ה- "כוח עליון" בהסכם רכישת החשמל של יצרני החשמל הפרטיים בסרביה ובהם פרויקט Blacksmith  וכי היא משעה, למשך תקופת צו החירום בסרביה, את מחויבותה לתשלום התעריף המלא בגין ייצור החשמל במתקן העומד כיום על כ- 97 אירו למגה-וואט שעה מיוצר.

 

במקביל הודיעה EPS כי בתום תקופת צו החירום, התחייבויותיה מכח ההסכם יחזרו לחול באופן מלא, ובנוסף לכך, תקופת הסכם ה- PPA העומדת כיום על 12 שנים אף תוארך בהתאם, למשך פרק זמן השווה למשך הזמן שבו הוא הושעה, כך שההכנסות החלקיות שנפגעו יחזרו לחברה בעתיד.

 

EPS הציעה לחברה להתקשר למשך תקופת צו החירום בהסכם זמני לרכישת החשמל במחיר המשקף כ- 30% מהתעריף הקבוע כיום. לחברה ניתנה אפשרות חלופית למצוא בתקופה זאת הסדרים למכירת החשמל בתנאי השוק, בכפוף לעמידה בתנאי הרישוי. בלב זה, החברה בחרה להתקשר בהסכם הזמני המוצע על ידי EPS .

 

על פי מתווה ההתקשרות הזמני, ועל פי תחשיבים ראשוניים שבוצעו על ידי החברה, ובהתאם לתחזיות הייצור לשלושת החודשים הקרובים, צופה החברה כי חלקה בפגיעה הזמנית ברווחיות המתקן יעמוד על כ- 700 אלאף אירו לחודש.

 

בהתאם לכך בהנחה שצו החירום יעמוד בתוקף למשך מלוא 90 הימים, הרי שהפגיעה ברוטו המצטברת לחברה מוערכת בסך של כ- 2 מיליון אירו. היוון תוספת ההכנסות מהמתקן כתוצאה מהארכת הסכם ה- PPA בתום תקופת ה- 12 שנים, יצמצם את הפגיעה בערך הנוכחי הנקי בשיעור של כ- 20%  ולפיכך הפגיעה הכלכלית נטו מהמהלך הנוכחי מוערכת כרגע בכ- 1.5 עד 1.7מיליון אירו.

 

על פי הנתונים הנוכחיים, בתנאים אלה, חברת הפרויקט תמשיך לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הגורמים המממנים של הפרויקט ואינה צופה בשלב זה כי תוכרז הפרה של הסכם המימון. במקביל וכפי שדיווחה במסגרת הסגירה הפיננסית של הפרויקט, עומד לטובת חברת הפרויקט, ביטוח האשראי שבוצע בפרויקט על ידי חברת "Hermes Euler ,"המספק הגנה מלאה למרכיב החוב המסחרי בפרויקט, במקרה של הפרה עתידית כלשהי כתוצאה משינויי רגולציה כגון השינוי הנוכחי.

 

החברה, בתיאום עם הגורמים המממנים, שומרת על זכותה לטעון כנגד חוקיות הצעדים שננקטו על ידי חברת EPS .

 

עוד מעדכנת אנלייט היום כי עבודות ההקמה והתחזוקה של כלל פרוייקטי האנרגיה המתחדשת של החברה בישראל נמשכות כסדרן. בהתאם לתקנות שעת חירום כל מתקני החברה בישראל הוכרו כמפעלים חיוניים, ובהתאם לכך’ הקמתם ותחזוקתם יוכלו להמשיך לחול על פי ההנחיות הקיימות באמצעות 100% מכוח האדם הנדרש להפעלתם.

 

כמו כן, יצוין כי עקב אירועי נגיף הקורונה נמסרו לחברה מצד ספקי הטורבינות/קבלני תפעול בחלק מהפרויקטים בישראל ובעולם, הודעות בהתאם לסעיפי "כוח עליון" אשר משמעותם בשלב זה, לכל היותר, הנו עיכוב של עד שבועות בודדים בלוחות הזמנים של הפרויקטים הרלוונטיים, אם בכלל, וללא השפעה מהותית נכון למועד זה.

 

לאנלייט יש כיום שני מתקנים משמעותיים הנמצאים בהקמה בשוק הבינלאומי והקמתם של שני המתקנים בשלב זה נמשכת כסדרה. כמו כן יצוין כי כל המתקנים המניבים של החברה בישראל ובחו"ל ממשיכים בשלב זה לפעול באופן מלא.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה