פמס: עליה של 27% בהכנסות בשנת 2019

הרווח הנקי של החברה עלה ל-26.7 מיליון דולר לעומת 15.2 מיליון בשנה הקודמת; המניה מזנקת 12%

פולי טל 19/03/2020 12:12

א+א-

חברת המיגון והבליסטיקה פמס מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה ומדווחת על עליה בשורה העליונה והתחתונה.

 

מחזור המכירות של החברה בשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 87.9 מיליון דולר, לעומת סך של כ – 69.2 מיליון דולר בשנת 2018 , נתון המשקף גידול של כ-27% .

 

הרווח הגולמי השנתי הסתכם לסך של כ-37 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 25 מיליון דולר בשנת 2018 .שיעור הרווח הגולמי בשנת 2019 עמד על כ -43% בהשוואה לכ- 36% בשנת 2018 . הסיבה לגידול בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת מתמהיל עסקאות בשיעור רווחיות גולמית כולל גבוה יחסית, אשר הוביל לכך ששיעור הרווחיות בשנה הנוכחית היה גבוה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברה בשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 26.7 מיליון דולר לעומת סך של כ- 15.2 מיליון דולר בשנת 2018.

 

ההון החוזר של החברה בסוף 2019 עמד על 72 מיליון דולר לעומת 54.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה.  המזומנים של החברה מפעילות שוטפת עמדו על כ-25 מיליון דולר לעומת 17 מיליון דולר אשתקד.

 

בפמס מציינים כי החברה מממנת את כל פעילותה באמצעות מקורותיה העצמיים ואינה נזקקת לאשראי בנקאי או אחר מלבד אשראי ספקים, המתקבל במהלך העסקים הרגיל או מימון בנקאי גישורי לטווח קצר.

 

בהתייחס לקורונה אומרים בפמס כי בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה בסין, בחודש דצמבר 2019 ,והתפשטותו למדינות רבות נוספות, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל.

 

התפשטות הנגיף עשויה לגרום בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, ולמגבלות תנועה ותעסוקה עליהן הכריזה ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם. לאירועים הנוכחיים ולהימשכות מגמת הירידות החדות בשווקים בארץ ובעולם עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה, אך אין לה יכולת לאמוד את היקף ההשפעה על הפעילות העסקית שלה ושל החברות הבנות שלה, ועל תוצאותיהן בטווח הבינוני והארוך.

 

יחד עם זאת מבהירה החברה כי קיים בחברה מלאי חומרי גלם בהיקף מספק לפעילותה השוטפת וכי החברה אינה צופה בשלב זה שההתפתחויות האמורות תגרומנה לפגיעה בפעילותה הסדירה בטווח  הזמן המיידי.

  1. מניות בכתבה
  2. פמס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה