חדשות שוק ההון

הקורונה פגעה ברווח הנקי של בנק הפועלים ברבעון הרביעי בהיקף של 450 מיליון ₪

תיק האשראי של הבנק גדל ב-3.7% בשת 2019 והסתכם בכ-293 מיליון ₪; בעקבות התקדמות במשא ומתן בעניין חקירת המס, הפריש הבנק כ-897 מיליון ש"ח בדוחותיו

חדשות ספונסר 19/03/2020 10:11

א+א- 4

בנק הפועלים מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2019 ומתייחס גם להשפעות של וירוס הקורונה על תוצאותיו העסקיות וכן להשפעת חקירת המס בארה"ב.

 

תיק האשראי של הבנק המשיך לגדול וסך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-292.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-282.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 3.7%. בשנת 2019 נמשך הטיוב בתיק האשראי הקמעונאי של הבנק.ההוצאות בגין הפסדי האשראי בקרב לקוחות פרטיים בשנת 2019 הסתכמו ב-220 מיליון ביחס ל-455 מיליון ש"ח בשנת 2018, ירידה בשיעור של 51.7%.

 

סך תיק האשראי לדיור בישראל הסתכם ב-89.3 מיליארד ש"ח לעומת 81.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 10.2%.  האשראי המסחרי הסתכם ב-40.1 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-37.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018, עלייה בשיעור של 7.1%.

 

במהלך הרבעון הראשון בשנת 2020 הבנק חתם עם ארגון העובדים על הסכם שכר לשנים 2018-2022. הבנק ממשיך ביישום מהלכי ההתייעלות, ובשנת 2019 ירד מספר המשרות בקבוצת הבנק ב-463. כמו-כן, במהלך ינואר 2020 אושרה תוכנית פרישה מרצון של למעלה מ-900 משרות לשנים 2020-2022.

 

הבנק חילק במהלך שנת 2019 דיבידנד בסך 1 מיליארד ש"ח. יחס הון עצמי רובד 1 - יחס ההון עצמי רובד 1 ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על 11.5%.

 

ההשפעות הישירות והעקיפות בגין התפרצות נגיף הקורונה ברבעון הרביעי לשנת 2019 באות לידי ביטוי בתוספת בהוצאות להפסדי אשראי, אשר מביאה לפגיעה ברווח הנקי בסך של 450 מיליון ש"ח. לאירועים בשבועות האחרונים עלולה להיות השפעה מהותית שלילית על תוצאות הבנק לשנת 2020, אך בשלב זה לא ניתן להעריך את מלוא היקפן. 

 

לאור השפעות אלה, הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם ב-1,799 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,595 מיליון ש"ח בשנת 2018, ירידה של 30.7%, אשר באה לידי ביטוי בעיקר בתוצאות הרבעון הרביעי.

 

הרווח הנקי ללא ההוצאות החריגות בגין חקירת הרשויות בארה"ב והשפעות נוספות ביניהן השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, רווח נטו ממכירת ישראכרט והפסד מירידת ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף.  בשנת 2019 הסתכם ב-2,778 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,579 מיליון ש"ח, ירידה של 22.4%.

 

שיעור תשואת הרווח הנקי להון העצמי עמד בשנת 2019 על 4.6% בהשוואה ל-7.1% בשנת 2018. שיעור תשואת הרווח הנקי להון העצמי ללא ההפרשה בגין חקירת הרשויות בארה"ב והשפעות נוספות בגין הפעילות הבינ"ל* עמד בשנת 2019 על 7.1% בהשוואה ל-9.7% בשנת 2018. 

 

מנכ"ל הבנק, דב קוטלר אמר עם פרסום הדוחות: "אנו נמצאים בתחילתה של תקופה הטומנת בחובה אי וודאות כלכלית אשר תשפיע על המשק הגלובאלי ותהווה גורם משמעותי בהתוויית האתגרים העתידיים של הסקטור הפיננסי והמגזר העסקי כולו. אני קורא למדינה לפעול בשיתוף פעולה עם המגזר הפיננסי להבטחת חוסנו של המשק. אנחנו בבנק הפועלים מחויבים להמשיך ולעמוד לצד לקוחותינו בימים לא פשוטים אלו ונעשה את הטוב ביותר בנסיבות הקיימות.

 

בהתאם למיקודים שהוגדרו בתוכניות העבודה, בנק הפועלים המשיך להתקדם ביעדיו העסקיים ובראשם הגדלת תיק האשראי לציבור בדגש על אשראי לדיור אשר צמח בשיעור של 10.2%, וגידול באשראי מסחרי אשר עלה בשיעור של 7.1% תוך טיוב משמעותי של התיק.

 

במישור האישי, אני מסכם חצי שנה ראשונה בתפקידי כמנכ"ל בנק הפועלים. בתקופה זו הצלחנו לקדם מהלכים משמעותיים ביותר בתוכם: בניית הנהלה חדשה, חתימה על הסכם שכר רב שנתי חדש עם ארגון העובדים, גיבוש תוכנית התייעלות הכוללת פרישה מרצון של כ-900 עובדים ב-3 השנים הקרובות, השלמת מכירת ישראכרט, התקדמות בנושא החקירות של הרשויות האמריקאיות. זאת לצד המשך צמיחה עסקית הכוללת, הגדלת וטיוב תיק האשראי.

 

אנו יודעים, שמגפות, כמו גם משברים כלכליים, טיבם להסתיים. אני משוכנע שביחד נעבור גם משבר זה, בנחישות ונצא ממנו חזקים יותר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לעובדים היקרים שלנו, אשר ממשיכים בעבודתם ומתייצבים יום יום להעניק שירות ללקוחותינו, מתוך תחושת מחויבות ואחריות עמוקה".

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  אם כך- או שהם חובבנים או

  שהם חושבים שציבור מחזיקי המניות שלהם לא ישימו לב לתירוץ שהם הביאו.תודה לך על ההבהרה שלך
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  בוש 19/03/2020 10:37

 2. 2
  תפנה את השאלה לבנק הפועלים

  שציינו זאת בדוחות שלהם.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  דובי 19/03/2020 10:27

 3. 3
  איך הקורונה פגעה ברבעון הרביעי?לא

  היתה קורונה ברבעון הרביעי.היכן אני טועה?ברבעון הראשון והשני של2020 היהיה להם פגיעה ברווח.אני מאחל להם שיפגעו כמה שיותר. לא מרחם עליהם. המשכורת של הבכירים תזרום לחשבון בלי חלת ובלי דמי אבטלה......עלאק בנק של הפועלים.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  בוש 19/03/2020 10:19

 4. 4
  הקורונה התחילה לאחר הרבעון הרביעי

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  eyeball1 19/03/2020 10:14