אברהם (רמי) נוסבאום, יור קבוצת אשטרום קרדיט: ישראל הדרי

הכנסות קבוצת אשטרום בשנת 2019 עלו בכ-23% לכ-4.9 מיליארד שקל

הרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-60% לכ-502 מיליון שקל, לעומת כ-312.5 מיליון שקל אשתקד; צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 18/03/2020 12:12

א+א-

קבוצת אשטרום פרסמה היום באופן חד פעמי דוח מקדים הכולל את תוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה. הקבוצה תפרסם את דוחותיה הכספיים המלאים בהמשך החודש.
 
הכנסות הקבוצה בשנת 2019 עלו בכ-23% לכ-4.9 מיליארד שקל, לעומת כ-4 מיליארד שקל בשנת 2018. העלייה בהכנסות בתקופה נרשמה בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, ובעיקר במגזרי קבלנות הבניה והתשתיות בישראל ובחו"ל ובפעילות ייזום המגורים של אשדר. 
 
הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה בכ-27% לכ-927 מיליון שקל, לעומת כ-727 מיליון שקל בשנת 2018. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהכנסות והיקפי הפעילות במגזר יזמות נדלן למגורים בישראל (באמצעות אשדר), במגזר הקבלנות בחו"ל ובמגזר קבלנות בישראל. שיעור הרווח הגולמי הכולל עמד השנה על כ-19% לעומת כ-18.4% בשנת 2018.
 
הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום בשנת 2019 עלה בכ-31.4% לכ-978.3 מיליון שקל לעומת כ-744.7 מיליון שקל בשנת 2018. הגידול נובע מהגידול ברווח הגולמי, כאמור, וכן מגידול שנרשם בסעיף עליית ערך נדלן להשקעה ובחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות. 
 
בשנת 2019 נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-207.5 מיליון שקל לעומת כ-173.3 מיליון שקל בשנת 2018. בשנת 2019 נרשם גידול של כ-34.8% בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות לכ-179 מיליון שקל, בהשוואה לכ-133 מיליון שקל ב-2018. 
 
בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את שנת 2019 עם עלייה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של כ-60.5% לכ-501.6 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-667.2 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-312.5 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-468.8 מיליון שקל) בשנת 2018. 
 
רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם גידול בהכנסות בכל מגזרי הפעילות ועלייה ברווח הנקי, וכן עם איתנות פיננסית גבוהה, המתבטאת בקופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של למעלה מ-1.8 מיליארד שקל בקבוצה ובחברות הבת שלה. 
 
אנו נכנסים לשנת 2020 עם צבר עבודות משמעותי של למעלה מ-7 מיליארד שקל בכלל הקבוצה, וממשיכים לקדם את הפרויקטים השונים בישראל ובחו"ל.
 
עם זאת, בימים אלו מתמודדות הכלכלה הישראלית והעולמית עם המשבר שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, שלא ניתן עדיין להעריך את היקף וטווח השפעתו. אנו עוקבים באופן שוטף אחר המשבר והשלכותיו השונות, ופועלים בנחישות במטרה לתת מענה הן לחשיפה הפוטנציאלית אליו, והן להזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר לקבוצה, וזאת תוך כדי המשך הפעילות העסקית השוטפת, והיערכות מתאימה לחזרה לשגרה בימים שלאחר המשבר". 
 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה