חדשות שוק ההון

מגה אור: בכוונת החברה לסייע לשוכריה במרכזים המסחריים

"ניתן להניח שהמשך התפשטות הנגיף והחרפת ההנחיות המוטלות בניסיון להתמודד עימו, יגרמו גם לפגיעה אפשרית בכוח האדם ובאספקה של חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בייזום"

מערכת ספונסר 16/03/2020 17:30

א+א-

חברת מגה אור פרסמה עדכון בהמשך להנחיות אשר מפורסמות מעת לעת על ידי גורמי הממשלה השונים, למניעת התפשטות נגיף הקורונה, הכוללות, בין היתר, איסור התקהלות, סגירת קניונים ומקומות בילוי, מסעדות ובתי קפה והוראות בידוד.

החברה מודיעה כי המשך התפשטות הנגיף והבהלה הציבורית, לצד ההנחיות האמורות, אשר משתנות מעת לעת ועשויות להיות מחמירות אף יותר, עלולים לגרום לירידה בפדיונות השוכרים של החברה במרכזים המסחריים, הן בשל האטה משמעותית במספר המבקרים במרכזים המסחריים כאמור, והן בשל האיסור על הפעלת מסעדות, בתי קפה וכו’, באופן אשר עלול להביא לפגיעה בתשלום דמי השכירות לחברה בעתיד.

בהתחשב בנסיבות המצב, בכוונת החברה לסייע לשוכריה במרכזים המסחריים (למעט לשוכרים שמפעילים מרכולים או פארמים אשר הוגדרו כעסקים חיוניים). זאת במקרים בהם הפדיונות שלהם ייפגעו באופן שיצריך
תמיכה זמנית.

יצוין כי מרבית מרכזיה המסחריים של החברה הינם מרכזי מסחר פתוחים ואינם קניונים סגורים אשר פתיחתם נאסרה במסגרת ההנחיות, ואלו ימשיכו לפעול בכפוף להנחיות.

ניתן להניח שהמשך התפשטות הנגיף ועימו החרפת ההנחיות המוטלות בניסיון להתמודד עימו, יגררו גם לפגיעה
אפשרית בכוח האדם ובאספקה של חומרים וציוד בנייה לפרויקטים בשלבי ייזום, דבר העשוי לגרום לעיכוב בלוחות הזמנים של עבודות ההקמה והאכלוס של אותם הפרויקטים.

למועד זה אין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של הנגיף וההנחיות האמורות על פעילות החברה, וזאת בין היתר, בהתחשב באי הוודאות הקיימת בעת הזו ונוכח אופיו החסר תקדים של האירוע אשר אינם ניתנים, בשלב זה, להערכה או כימות.

להערכת החברה בעת הנוכחית, איתנותה הפיננסית של החברה הבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות המזומנים הגבוהות והנזילות של החברה, היקף ואיכות נכסיה, המח"מ הארוך של מרבית הלוואותיה וכן מסגרות האשראי הבלתי מנוצלות של החברה, תאפשר לחברה לצמצם את היקף השפעת החשיפה של החברה למשבר ולעמוד בהתחייבויות הקיימות והעתידיות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה