חדשות שוק ההון

וואן טכנולוגיות: גידול של 26% ברווח הנקי בשנת 2019

הרבעון הרביעי של 2019 הסתכם עם צמיחה של 3.9% בהכנסות ל-415.7 מיליון שקל; החברה החליטה שלא לחלק דיבידנד על רווחי הרבעון

חדשות ספונסר 16/03/2020 11:38

א+א-

חברת ה-IT וואן טכנולוגיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה, המלמדות על המשך השיפור בפרמטרים התפעוליים – הודות לצמיחה אורגנית והטמעה מוצלחת של הרכישות האחרונות, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות והרווחים של החברה.

 

ההכנסות בשנת 2019 צמחו ב-12.3% ל-1.60 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.43 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת כאמור הן מגידול אורגני בפעילויות החברה, שבעיקר נובע מפעילויות בתחום מחשוב הענן ובחלקו מכניסה לאיחוד של חברות שאוחדו לראשונה בתקופת הדוח, בעיקר בתחום יישומים בתחום ה-ERP מביתSAP ופעילות BI.

 

בחלוקה למגזרים ניתן לראות שהכנסות מגזר התוכנה בתקופה הסתכמו בכ-790.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-626.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מגזר התשתיות בתקופה צמחו ל-693.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-692.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הכנסות מגזר שירותים מנוהלים בתקופה צמחו ב-10.5% ל-141.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-128 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

 

הרווח התפעולי בשנת 2019 עלה ב-33% ל-125.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-94.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר לצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה והשיפור בשיעור הרווח התפעולי במגזר זה.

 

הרווח הנקי בשנת 2019 עלה ב-26% ל-87 מיליון שקל (מתוכו, כ-82.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-69 מיליון שקל (מתוכו, כ-65.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות לצד עלייה בשיעור הרווח התפעולי של הקבוצה.

 

ה-EBITDA בשנת 2019 עלה ב-51.4% ל-167.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-110.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-EBITDA נובע מהגידול ברווח התפעולי וכן מיישום לראשונה של תקן IFRS16.

 

ברבעון הרביעי צמחו ההכנסות ב-3.9% ל-415.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-400 מיליון שקל ברבעון המקביל, הרווח התפעולי ברבעון עלה ב-13.3% ל-33.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-29.5 מיליון שקל ברבעון המקביל והרווח הנקי עלה ב-11.8% ל-23.2 מיליון שקל (מתוכו, כ-21.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-20.8 מיליון שקל (מתוכו, כ-19.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל.

 

היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-60.5 מיליון שקל. החוב הפיננסי ברוטו הסתכם ב-167 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו הסתכם ב-107 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של החברה עלה ל-326.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-298.7 מיליון שקל בסוף שנת 2018. העלייה בהון העצמי נבעה מהגידול האמור ברווחי החברה, בניכוי חלוקת דיבידנד שחולק במהלך התקופה בסכום כולל של כ-52.9 מיליון שקל.

 

דירקטוריון החברה דן בישיבתו האחרונה בהשלכות אירועי הקורונה, והחליט כי לאור אי הוודאות לגבי משך האירועים והיקפם, ומתוך אחריות מול בעלי המניות ועובדיה של החברה, יש להשעות את חלוקת הדיבידנד בגין הרבעון הרביעי של שנת 2019. החברה עוקבת אחר האירועים ותעדכן במידת הצורך. יצוין, כי נכון להיום אין לאירועי הקורונה השפעה מהותית על פעילות החברה.

 

עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם צמיחה דו ספרתית במרבית המדדים העסקיים (מחזור ההכנסות, רווח תפעולי ורווח נקי) כאשר עיקר הצמיחה מתמקד בהכנסות מגזר התוכנה.

 

הגידול בפעילות העסקית נובע מצמיחה אורגנית בעיקר בתחום פתרונות בעולם מחשוב הענן, וכן בזכות הטמעה מוצלחת של סדרת הרכישות שביצענו בשנה האחרונה. כמו כן, הודענו לאחרונה על סבב מינויים משמעותי בקבוצה, שיביא לרענון שדרת הניהול שתוביל את המשך יישום המהלכים האסטרטגיים בשורות הקבוצה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה