נכסים ובנין 21,900 2.48%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 1,379,247 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.