מבנה 644.2 2.25%

מספר נייר: 226019 שווי שוק: 5,236,899 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.