תמר פטרוליום 223.6 -7.03%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 197,876 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.