סוחר בבורסות חו"ל?

יש לך 5 סיבות לעבור למערכת המסחר החכמה
שחוסכת לך בעמלות!

יש לך עוד שאלות?
השאר פרטים ונציג מטעם ספונסר יחזור אליך

ליצירת קשר 03-5755127


האמור במודעה זו נכון למועד פרסומה בלבד. לאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") שמורה הזכות הבלעדית לשנות את הפרטים במודעה ובהתקשרות נשוא ההודעה בכל עת. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של החברה משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il. * העמלה מחושבת לפי 1 סנט למניה, מינימום 5 דולר לעסקה כולל הוצאות צד ג' וברוקר, ובהתאם לעמלה הנהוגה בחברה בגין קניה/מכירה של ניירות ערך הנסחרים בארה"ב בלבד. עלות מינימלית לנייר הערך הינה 10 דולר. מובהר כי גובה העמלות עשוי להשתנות מעת לעת ובהתאם להסכמים מול הלקוחות כפי שייקבע בהסכם פתיחת חשבון עם הלקוח.
(1) בעסקאות בניירות ערך באמצעות המערכת יבוצע ניכוי מס במקור על ידי החברה, אלא אם הלקוח הודיע לחברה על פטור או הסדר אחר ובכפוף להסכם ההתקשרות.
אין מדובר בייעוץ מס מסוג כלשהו או בטיפול אחר למעט ניכוי מס במקור.
לחץ להגדלה