חגג 823.1 6.84%

מספר נייר: 823013 שווי שוק: 426,243 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.