כהן פיתוח 8,598 0%

מספר נייר: 810010 שווי שוק: 565,800 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.