כהן פיתוח 7,141 -1.39%

מספר נייר: 810010 שווי שוק: 469,921 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.