כהן פיתוח 6,315 6.47%

מספר נייר: 810010 שווי שוק: 415,565 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.