כהן פיתוח 9,230 0.47%

מספר נייר: 810010 שווי שוק: 607,389 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.