נכסים ובנין 23,590 1.24%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 1,485,682 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.