נכסים ובנין 37,150 0.7%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 2,339,682 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.