נכסים ובנין 40,050 0.18%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 2,957,024 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.