שמן תעשיות 833.7 0%

מספר נייר: 634030 שווי שוק: 184,981 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.