לאומי התח נד יד 106.64 -0.06%

מספר נייר: 6040299 שווי שוק: 953,195 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.