לאומי שה נד 301 101.89 0%

מספר נייר: 6040265 שווי שוק: 1,018,899 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - לא צמוד, ריבית משתנה

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.