אפקון החז אגח ד 115.83 0%

מספר נייר: 5780168 שווי שוק: 260,618 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.