מנורה מב החז 5,900 -1.04%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 3,733,044 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.