מנורה מב החז 6,460 1.1%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 4,087,367 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.