מנורה מב החז 5,700 4.61%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 3,606,500 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.