מנורה מב החז 4,798 1.33%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 3,035,787 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.