מנורה מב החז 5,379 4.26%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 3,403,397 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.