בוני תיכון 3,497 3.31%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 533,691 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.