בוני תיכון-ס 268.5 0%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 40,332 אלפי ₪ ענף: נדלן ובינוי

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.