בוני תיכון-ס 640 2.4%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 96,137 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.