בוני תיכון-ס 333 2.46%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 50,021 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.