בוני תיכון-ס 267.1 0%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 40,122 אלפי ₪ ענף: נדלן ובינוי

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.