דלק קידוחים יהש 299.3 0%

מספר נייר: 475020 שווי שוק: 3,513,227 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.