צרפתי 1,419 0%

מספר נייר: 425017 שווי שוק: 246,883 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.