צרפתי 1,350 3.85%

מספר נייר: 425017 שווי שוק: 234,878 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.