ניו הוריזון-ש 238.3 0%

מספר נייר: 397018 שווי שוק: 7,321 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.