ביומילק 443 4.36%

מספר נייר: 278010 שווי שוק: 187,947 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.