אשטרום נכסים 2,297 3.84%

מספר נייר: 251017 שווי שוק: 1,992,149 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.