מזרחי הנפקות 45 95.91 0.43%

מספר נייר: 2310217 שווי שוק: 2,399,046 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.