מזרחי הנפקות 44 106.2 0.14%

מספר נייר: 2310209 שווי שוק: 3,200,734 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.