מזרחי הנפקות 43 105.68 0.03%

מספר נייר: 2310191 שווי שוק: 2,189,368 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.