פועלים הנפקות אגח 36 112 -0.09%

מספר נייר: 1940659 שווי שוק: 4,622,155 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.