פועלים הנפקות אגח 36 115.77 0.34%

מספר נייר: 1940659 שווי שוק: 4,777,740 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.