פועלים הנפקות אגח 34 103.2 -0.04%

מספר נייר: 1940576 שווי שוק: 2,200,394 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.