פועלים הנפקות אגח 34 105.82 0.02%

מספר נייר: 1940576 שווי שוק: 1,503,645 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.