פועלים הנפקות אגח 33 101.4 0.01%

מספר נייר: 1940568 שווי שוק: 1,064,301 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.