פועלים הנ הת טו 110.4 -0.23%

מספר נייר: 1940543 שווי שוק: 1,101,498 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.