פועלים הנ הת טו 112.01 0.15%

מספר נייר: 1940543 שווי שוק: 745,042 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.