פועלים הנ הת יד 113.33 0%

מספר נייר: 1940501 שווי שוק: 1,645,928 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.