פועלים הנ הת יד 111.87 -0.43%

מספר נייר: 1940501 שווי שוק: 2,437,087 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.