פועלים הנ הת יד 112.87 0.16%

מספר נייר: 1940501 שווי שוק: 1,639,248 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.