פועלים הנפקות שה נד 1 112.93 -0.03%

מספר נייר: 1940444 שווי שוק: 1,778,648 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.