פועלים הנ הת יא 106 0.02%

מספר נייר: 1940410 שווי שוק: 363,158 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - לא צמוד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.